Hur Du betalar för deltagande i Aussiespecialen

 

Anmälningsavgifter

 
   
"Kom som du är" 150 kr
Övriga klasser 200 kr/hund
   
Betalas in på klubbens p-g 4319069-3.
Ange hundens/hundarnas registeringsnummer vid betalningen.
   
Betalning från utlandet: IBAN: SE71 9500 0099 6042 4319 0693
BIC-kod (Swift-adress) NDEASESS
   
Medlemskap är ett krav för att få delta i specialen förutom i valpklasserna och
”Kom som du är-” klass.
   

Inga efteranmälningar godtas och anmälan är bindande.